HOTLINE : 02437379150
EMAIL : info@geneviet.com

The company is known for making stylish and functional replica breitling watches watches, and for using expensive metals to make them. These watches are expensive, and are usually aligned with wealth-as rich people don't mind spending a fortune on a watch. There are several high-quality swiss ralph lauren outlet online rolex replica watches out there, and are available to people of average income.

Danh mục
Xét nghiệm ADN
Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà. Độ chính xác của phân tích này là 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,999999998% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ).

Chi tiết

Phân tích quan hệ họ hàng

Chi tiết

Phân tích quan hệ ông (bà) - cháu

Chi tiết

Phân tích quan hệ anh (chị) - em

Chi tiết

Phân tích quan hệ cha (mẹ) - con

Chi tiết