HOTLINE : 02437379150
EMAIL : info@geneviet.com

The company is known for making stylish and functional replica breitling watches watches, and for using expensive metals to make them. These watches are expensive, and are usually aligned with wealth-as rich people don't mind spending a fortune on a watch. There are several high-quality swiss ralph lauren outlet online rolex replica watches out there, and are available to people of average income.

Danh mục

Mã code được sử dụng như một công cụ hiệu quả nhằm định danh các loài đã biết cũng như phát hiện cũng như phát hiện các loài mới. Ý tưởng và mã code ADN dựa trên thực tế: một lượng nhỏ của gen đơn đã có khả năng cho kết quả phân định một nhóm cá thể thuộc cùng một loài hay thuộc nhiều loài khác nhau.

Một nhà nghiên cứu chim người Iran đã tạo bộ sưu tập tiện dụng mã code ADN cho 147 loài chim từ một bảo tàng về các loài chim Hà Lan. Trong khi các loài chim đều có thể  định danh một cách nhanh chóng và chính xác, thì các kết quả đối với phân nhánh mòng biển lại thể hiện sự đa dạng, không rõ ràng ranh giới phân định giữa các loài.

Mã code được sử dụng như một công cụ hiệu quả nhằm định danh các loài đã biết cũng như phát hiện cũng như phát hiện các loài mới. Ý tưởng và mã code ADN dựa trên thực tế: một lượng nhỏ của gen đơn đã có khả năng cho kết quả phân định một nhóm cá thể thuộc cùng một loài hay thuộc nhiều loài khác nhau.

Một nghiên cứu mới đây đăng trên báo ZooKey về Giải trình tự của 388 cá thể thuộc 147 loài chim ở Hà Lan. 95% loài này được đại diện bằng 1 mã code duy nhất, chỉ riêng 6 loài mòng biển lại có cùng một mã code. Kết quả này là lời giải thích thỏa đáng nhất cho mức độ lai giống hiện tại trong phân nhóm mòng biển. Mặt khác, kết quả trên loài Lesser tây cổ trắng lại thể hiện sự phân nhánh rõ ràng giữa hai cá thể, cho thấy hai cá thể này ở hai phân nhóm khác nhau, phân nhóm Lesser Tây và Đông Bắc cổ trắng .

Nghiên cứu này còn đặt thêm mã code cho một số loài chim đã biết. Phương án định danh các loài chim Hà Lan bằng mã code ADN mang tính giải pháp cao. Ngoài ra, nhiều loài chim đã được phát hiện qua các điều tra cho tiết phân nhóm, điều này cho thấy ngay cả đối với Hà Lan, nơi tưởng chừng đã có thông tin đầy đủ về các loài chim, với phương pháp tiếp cận qua ADN, nhiều điều vẫn còn có thể khám phá ở nơi đây.

Minh Ngọc dịch

Theo Science Daily